top of page

HOLOUBEK ENERGO a.s.

Společnost se zabývá výrobou a prodejem tepla a dalších energetických produktů, jako je prodej hnědého a černého uhlí, koksu a briket s možností železniční i kamionové přepravy.

Zároveň společnost vyhledává nové příležitosti v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů.
 

www.holoubekenergo.cz

- Karel Holoubek
„Trend světové energetiky je už několik let jasný. Drtivá většina investic míří do zelené energie.
I naše společnost vyhledává nové a udržitelné příležitosti
v budoucím směřování firmy.”
bottom of page